GRADNJA NOVEGA GASILNEGA DOMA

Leta 1925 se na seji odbora, kateremu predseduje Tomaž strle dogovorijo, da pričnejo s pripravami za izgradnjo novega gasilnega doma. V tem letu dobi društvo odpoved za dosedanje prostore in sporočilo, da mora podreti plezalni stolp.
Na seji 10. februarja 1926 odbor izvoli gradbeni odbor v sestavi: Tomaž Strle, Stanko Štritof, Franc Debevc in Valentin Vrhovec, ki mora urediti in pripraviti vse za izgradnjo novega gasilnega doma. Člane društva so zadolžili, da po vaseh zbirajo prostovoljne prispevke. Pred začetkom gradnje v gradbeni odbor vključijo še člane: Antona Mlakarja, Franceta Krašovca, Janeza Trudna, Franca Štefančiča in Franca Žnidaršiča. Največja skrb vseh članov društva je bila, da zagotovijo dovolj denarja za gradbeni material in da člani opravijo dovolj prostovoljnih ur pri gradnji. Dom se je začel graditi na zamljišču Žurgovih.
Kljub obilici dela, ki so ga imeli gasilci pri gradnji doma so v času poplav v Loški dolini priskočili na pomoč krajanom. Za prizadete v poplavi so namenili ves čisti dobiček, ki so ga imeli pri veselici. V tem letu gasilci pogasijo požar v Vrhniki.
Zaradi pomanjkanja denarja se gradnja doma nadaljuje v leto 1927 in 1928. Čeprav v letu 1928 dom še ni dokončno zgrajen, naredijo ob 40 obletnici obstoja društva slavnostno otvoritev doma. To je bilo 29. julija 1928. Zaradi nediscipline pri gašenju požarov so gasilci iz svojih vrst izključili nekatere člane, ki se niso obnašali po pravilih društva. Na 43. letnem občnem zboru leta 1930 izvolijo upravni odbor v sestavi: Tomaž Strle predsednik,-načelnik, Valentin Vrhovec podnačelnik, Franc Debevc vodja brizgalničarjev, Matija Fajdiga vodja plezalcev, Ivan Lekan vodja varuhov, Ivan Truden tajnik, Franc Žnidaršič blagajnik. Poleg rednega društvenega dela ima odbor nalogo, da se konča izgradnja gasilnega doma. Tako v tem letu napeljejo v domu električne razsvetljave in v letu 1931 na domu naredijo fasado. V tem letu imajo člani odbora velike težave, ker ob požarih ne dobijo vprežnih konj za prevoz opreme. Zato enoglasno sklenejo, da skličejo izredni občni zbor in se dogovorijo o problematiki. V kolikor ne bo mogoče dobiti konj bodo razpustili društvo. Na tem občnem zboru se dogovorijo, da se po vrstnem redu določijo konji za prevoz. Društvo nadaljuje z delom.