OBDOBJE OD LETA 1965 DO 1978

Upravni odbor v sestavi: predsednik Viktor Mulc, tajnik Janez Rudolf, poveljnik Stane Petelin, blagajnik Nelc Martin, gospodar Jože Jaklič in France Žnidaršič ter člani Janez Palčič, Ivan Onušič, Stane Truden in Jože Košmrlj, se trudi, da bi povečali članstvo in strokovno delo v društvu. Pomanjkanje denarja je zopet vzrok, da društveno življenje usiha. V društvu je v začetku leta 1965 20 aktivnih članov, 50 podpornih članov, 2 mladinca in 2 zaslužna člana. Poveljnik Stane Petelin se z gasilsko desetino trudi, da bi bili kar najbolje usposobljeni za gašenje požarov.
Po 1967 letu gasilcem v Starem trgu ne prinesejo izboljšanja. Za gasilstvo je zanimanje le tedaj, ko gori in ljudje potrebujejo pomoč. Mladi se ne vključujejo v članstvo, delavnost aktivnih članov popušča. Društvo v tem letu slavi 80 letnico obstoja.

Tudi krizno obdobje društvo preživi. Tako leta 1971 prevzame krmilo društva Ivan Perušek kot predsednik, Franc Žnidaršič tajnik, Stane Petelin gospodar in poveljnik, Marija Trubačev blagajnik in člani upravnega odbora Viktor Mulc, Alojz Vrhovec, Jože Plos, Anton Plos. Vsi člani se trudijo, da bi odpravili slabo stanje v društvu.  Z načrtovanimi akcijami kot so: popravilo starega gasilnega avtomobila, nabave nove motorne črpalke, popravilo gasilnega doma in vsestransko aktivnostjo članov se stanje v društvu hitro izboljšuje. Društvo se organizacijsko vse bolj krepi, tako v letu 1973 organizirajo stalno dežurstvo proti gozdnim požarom. Društvo za člane organizira strokovne ekskurzije na sejme gasilne opreme. Odbor se zavzema, da v društvo dobijo pomladek, zato se povežejo z osnovno šolo.
Gasilci so sodelovali tudi na vajah za splošni ljudski odpor. Tako se vključijo v vajo Jesen 74, ki zaradi obilice padavin črpajo vodo iz kleti stanovanjskih hiš.
Delavnost v društvu se nadaljuje tudi v letu 16. Kjer se pripravljajo na praznovanje 90 letnice. V tem letu želijo nabaviti avtocisterno in prenoviti gasilni dom. Za nakup avtocisterne z delovnimi organizacijami v Loški dolini sklenejo samoupravni sporazum, na podlagi katerega so združevali denar. Praznovanje društva je v letu 1977 povezan s praznovanjem ob 500 letnici mesta Loža. Kljub dobri volji gasilcev se je za nakup avtocisterne zbralo premalo denarja. Ob praznovanju društva 30 članom podelijo priznanja, za njihovo dolgoletno delo.
V letu 1978 je v društvo včlanjenjih 39 članov. Čeprav ni številčnega članstva ima društvo uspehe, saj izpolnijo člani vse naloge, ki so si jih zadali na občnem zboru. Gasilci dajo pobudo muzeju v Ložu za postavitev gasilske razstave z naslovom »Razvoj gasilstva v Loški dolini«. Zaradi prostorske stiske se njihova ideja ne uresniči. Ob delavskem prazniku je bil prevzem avtocisterne. S tem vozilo so si krajani Loške doline im okolice zagotovili, da v sušnih obdobjih ne bodo njihove kapnice brez vode.