Obdobje pred drugo svetovno vojno

Obdobje od leta 1932 do 1942

V začetku tega obdobja vodijo društvo člani: Valentin Vrhovec načelnik, Jože Strle tajnik, Franc Truden blagajnik, Dominik Zabukovec vodja brizgalne, Ludvik Gregorič vodja plezalcev, Mulc Franc vodja varuhov, Franc Truden orodjar. Za izredne zasluge v gasilskem društvu izvolijo za častnega načelnika tov. Tomaža Strleta, za častnega člana pa tov. Janeza Strleta. Upravni odbor skrbi za celotno delo društva. Veliko skrb posvetijo izobraževanju članov na rednih gasilskih vajah. Društvo sodeluje tudi z ostalimi društvi Velike Bloke, Cerknica, Logatec in Loški potok. Gasilske veselice so še vedno vir, ki napaja društveno blagajno. Da je bilo do leta 1934 delo društva zelo uspešno potrjuje pregled župne revizije, ki ob pregledu zapišejo: ˝Župna revizija je dne 12.8.1934 ugotovila delovanje čete povoljno, vendar ko bi občina in sploh ljudstvo, četo bolje podprlo bi stanje čete bolje izgledalo. Odboru se naroča, da vodi četo v tako lepi vlogi še naprej. Vsem funkcionarjem in članstvu izreka župna uprava zahvalo za njih trud.˝

Kljub prizadevnem delu članov v upravnem odboru, ki ga do leta 1935 vodi Tomaž Strle in nato do leta 1937 Franc Žnidaršič so v društvu težave pri pridobivanju novih članov. Zato v letu 1937 izvolijo na ponovljenem občnem zboru nov upravni odbor, ki ga sestavljajo: Tomaža Strle predsednik, Ivan Zigmund tajnik, Ludvik Ožbolt blagajnik, Alojz Palčič poveljnik, Valentin Vrhovec orodjar, Franc Mulc poveljnik brizgalničarjev, Janez Palčič poveljnik plezalcev. Društvo ima v svojem sestavu četnega trobentača Josipa Goršeta iz Nadleska.  V upravni odbor so člani izvolili ljudi, da bi z delom poživili življenje v društvu, saj v naslednjem letu društvo praznuje petdesetletnico obstoja. Ob jubileju želijo povečati članstvo. Za dolgoletno delo v društvu sklenejo, da odlikujejo naslednje člane društva: Tomaža Strleta za 50 let dela v društvu in Janeza Strleta, Valentina Vrhovca za 30 let dela, Antona Lekana za 40 let in Franca Petriča za 10 let dela.
Ko je potekala jubilejna prireditev je tajnik društva zapisal celoten potek:
˝Poročilo in zapisnik celotne proslave zlatega jubileja 50. letnice Prostovoljne gasilske čete v Starem trgu dne 28. in 29. junija 1938 s sledečim sporedom:
28. junija: zvečer bakljada
29. junija: zjutraj budnica
ob 8,30 zbiranje členstva pred domom
ob 9,00 poklon umrlim članom
ob 9,45 odhod k sv. maši v župno cerkev Stari trg
ob 13,30 sprejem gostov pred Ljudsko šolo v Starem trgu
ob 15,00 odhod po Starem trgu, potem začetek veselice na posojilniškem vrtu. Sodelujeta mestna godba iz Loža in gasilska godba iz Cerknice.

Dne 28. junija zvečer: bakljada
Ob pol 8 zvečer je bil zbor in sestanek cele čete pred gasilnim domom. Ko se je začelo mračiti je bil nastop vseh gasilcev.Dobili so v roke baklje in lampiončke, kakor ostalo zraven pričujoče občinstvo in skupno odkorakalo po Sterm trgu proti farovžu in od tam proti Podcerkvi z mestno Loško godbo na čelu, kjer sta pričakovala celo četo tedanja jubilanta, predsednik čete tovariš Tomaž Strle in poveljnikov namestnik Janez Strle.
Ta dva tovariša sta sedaj slavila tudi svoj zlati jubilej 50 letnega dela, udejstvovanja in požrtvovalnosti pri tukajšni četi. Zato jim je tamkajšnjo članstvo, tovariši gasilci iz Podcerkve postavili čez cesto pred domom predsednika Tomaža Strleta lep slavolok. Bila sta edina še živeča, brata od dneva ustanovitve tukajšne čete od 29.6.1888 pa do teda ko je proslavila četa 50 letnico.
Ko je prišla šeta z bakljado in godbo v Podcerkev, je najprej zaigrala godba. Ko je končala je tov. tajnik Zigmund stopil naprej in obema jubilantoma čestital v imenu čete, da sta doživela ta dan se jima zahvalil za njuno 50 letno požrtvovalnost…
Potem sta dve dekleti iz Podcerkve vsakemu izmed jubilantov dali krasen šopek belih nagelnov s čestitko. Bil je ganljiv prizor…

Drugi dan 29. junija:
Zjutraj navsezgodaj se je zbralo članstvo pred gasilskim domom k budnici…
Ob 9 uri je bil nato skupni odhod na pokopališče v Podcerkev…
Pripomniti je, da se je udeležilo naše proslave četa iz Prezida iz Savske banovine. Najdlje so prišli gasilci iz gasilske čete Sodražica župa Kočevje.
Skupno je bilo približno 250 gasilcev. Ob 3,00 popoldne je bil nastop pred gasilskim domom. Spredaj konjenica, potem je na čelu korakala godba iz Loža… Do solz ganljiv prizor je bil videti, ko sta korakala na čelu častne čete najstarejša gasilca jubilanta Tomaž Strle in Janez Strle v sredi med njima pa najmlajši gasilec cele povorke Josip Udovič šele 4. leta star sin podstarešine gasilske župe Logatec Josipa Udoviča.
Celotna proslava je potekala ta dan brezhibno v zadovoljstvo občinstva.˝

Kot vidimo iz napisanega zapisnika je bila proslava veličastna. S to proslavo so gasilci dosegli, da se je v njihove vrste vključilo veliko novih članov. Tako na občnem zboru v letu 1939 zagotavljajo, da je zadovoljivo število članov. Deset članov društva se v tem letu udeleži Jugoslovanskega kongresa gasilcev.
Zaradi bolezni predsednika društva izvolijo nov odbor: Matija Fajdiga predsednik, Valentin Vrhovec poveljnik, Ivan Zigmund tajnik, Ludvik Ožbolt blagajnik in Alojzij Vrhovec orodjar.
Gasilske uniforme so dotrajane, zato odbor sklene, da se v tem letu nabavijo nove paradne uniforme, pasovi in čepice. Nove obleke so bile za vse člane nova spodbuda za delo na gasilskih vajah na katerih so bili v letih 1939 in 1940 gasici zelo redni.
Leta 1941, ko se bliža vojna vihra člani ožjega odbora sklenejo, da se v slučaju vojne spravi društveni denar pri tajniku Ivanu Zigmundu.
V času druge svetovne vojne se člani društva niso sestajali saj je večina članov odšla v borbo za svobodo.