‏‏‎

 ‏‏‎

Ustavnovitev starotrške prostovoljne požarne brambe

Ustavnovitev starotrške prostovoljne požarne brambe
Ustanovitev starotrške prostovoljne požarne brambe je bila 29. junija 1888 leta. Ustanovitelji so bili naslednji člani: Tomaž Mlekuž, Ivan Štritof, Franc Šifrer, Franc Peče, franc žnidaršič, Matej Tomc, Ivan Krajc, Valentin Vilar, Hinko Sežon, Josip Mlakar in Franc Perušek. V požarni brambi je bilo 18 plezalcev, 30 brizgalničarjev in 9 varuhov. V ustanovnem letu so..Preberi več

IZGRADNJA NOVE GASILSKE SHRAMBE

IZGRADNJA NOVE GASILSKE SHRAMBE
Obdobje od leta 1899 do 1909 Gasilsko društvo je ve tem času pridobilo veliko novega članstva. Z aktivnim prostovoljnim delom so si nabrali dovolj denarja, da so si nakupili potrebno gasilno opremo. Opremo je bilo potrebno shraniti, zato so pričeli razmišljati, da pričnejo z izgradnjo shrambe. Shrambo za gasilno orodje so uredili v prostorih hiše..Preberi več

Obdobje pred drugo svetovno vojno

Obdobje pred drugo svetovno vojno
Obdobje od leta 1932 do 1942 V začetku tega obdobja vodijo društvo člani: Valentin Vrhovec načelnik, Jože Strle tajnik, Franc Truden blagajnik, Dominik Zabukovec vodja brizgalne, Ludvik Gregorič vodja plezalcev, Mulc Franc vodja varuhov, Franc Truden orodjar. Za izredne zasluge v gasilskem društvu izvolijo za častnega načelnika tov. Tomaža Strleta, za častnega člana pa tov...Preberi več

GRADNJA NOVEGA GASILNEGA DOMA

GRADNJA NOVEGA GASILNEGA DOMA
Leta 1925 se na seji odbora, kateremu predseduje Tomaž strle dogovorijo, da pričnejo s pripravami za izgradnjo novega gasilnega doma. V tem letu dobi društvo odpoved za dosedanje prostore in sporočilo, da mora podreti plezalni stolp. Na seji 10. februarja 1926 odbor izvoli gradbeni odbor v sestavi: Tomaž Strle, Stanko Štritof, Franc Debevc in Valentin..Preberi več

OBNOVITEV GASILSKEGA DRUŠTVA PO OSVOBODITVI

OBNOVITEV GASILSKEGA DRUŠTVA PO OSVOBODITVI
OBDOBJE OD LETA 1945 DO 1964 Po drugi svetovni vojni je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg le še na papirju. Vojna je pobrala svoj krvni davek tudi med gasilci. Veliko članov društva je padlo med bojem v partizanih. V spomin 17 padlim so gasilci postavili spominsko ploščo na pročelju gasilskega doma. Za potrebe Jugoslovanke..Preberi več

OBDOBJE OD LETA 1965 DO 1978

OBDOBJE OD LETA 1965 DO 1978
Upravni odbor v sestavi: predsednik Viktor Mulc, tajnik Janez Rudolf, poveljnik Stane Petelin, blagajnik Nelc Martin, gospodar Jože Jaklič in France Žnidaršič ter člani Janez Palčič, Ivan Onušič, Stane Truden in Jože Košmrlj, se trudi, da bi povečali članstvo in strokovno delo v društvu. Pomanjkanje denarja je zopet vzrok, da društveno življenje usiha. V društvu..Preberi več
1988

OBDOBJE OD LETA 1979 DO LETA 1988

OBDOBJE OD LETA 1979 DO LETA 1988
Starotrško gasilsko društvo od leta 1979 vodi upravni odbor v sestavi: Ivan Perušek predsednik, Valentin Vrhovec namestnik, Zdravko Kraševec poveljnik, Franc Žnidaršič tajnik, Marija Trubačev blagajnik, Alojz Vrhovec gospodar. Upravni odbor želi, da bi bili gasilci kar najbolje organizirani pri raznih akcijah. Za prevoz vode z avtocisterno naredijo pravilnik o prevozu, ker je vedno več..Preberi več